Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Prijenos obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Radi se o OPG-u u sustavu PDV-a, dakle vodi poslovne knjige kao obrt. Naime, suprug prenosi OPG na suprugu, kao gospodarsku cjelinu.

1. Da li se u PDV-K kojeg podnosi suprug u roku od 3 mjeseca, treba iskazati vrijednost imovine (zalihe i oprema) kao neoporeziva stavka?

2. U popisu dugotrajne imovine vodi se i osobni automobil, kojeg je suprug unio u OPG (nije korišten pretporez), da li se i on može prenijeti kao i ostala imovina?

3. Da li porez na dohodak utvrđuje pojedinačno, ili poreznu prijavu podnosi samo supruga za cijelu 2010. godinu?

 

ODGOVOR

OBVEZE KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA O PDV-u PRI PRESTANKU OBAVLJANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI
U slučaju kada se obrtnička djelatnost prenosi, odnosno nastavlja, primjerice s muža na ženu, te ako se prenosi kao gospodarska cjelina, što znači da se prenosi, oprema, zalihe, potraživanja i obveze na osobu koja PDV u cijelosti može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća PDV i promet se smatra neoporezivim što je određeno Zakonom o PDV-u NN 87/2009. članak 8. st. 7. i Pravilnik o PDV-u NN 149/2009. čl. 58.

Ta odredba se primjenjuje jedino u slučaju da su oba poduzetnika u trenutku prijenosa gospodarske cjeline obveznici PDV-a. Ako stjecatelj nije obveznik PDV-a, ne može priznati pretporez, a isporučitelj gospodarske cjeline na cijelu vrijednost treba obračunati PDV. Ako supruga nije u sustavu PDV-a a želi iskoristiti mogućnost  prijenosa gospodarske cjeline bez oporezivanja PDV-om neka odmah uđe u sustav PDV-a.

Ako se u gospodarskoj cjelini nalaze i prenose nekretnine i motorna vozila, s motrišta PDV-a prijenos je neoporeziv, ali je predmet oporezivanja prema drugim poreznim propisima – za automobile Zakon o posebnim porezima na promet osobnih automobila… NN 139/97 do 95/04. 5% na prijenos osobnih automobila.

OTUĐENJE OBRTNIČKE DJELATNOSTI IZA KOJE STJECATELJ NASTAVLJA DJELATNOSTI

Uvjet je da slijednik preuzme u svoje poslovne knjige stvari i prava prema popisu dugotrajne imovine po vrstama, količinama i vrijednostima, te zalihe, tražbine i obveze koje se odnose na preuzetu kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu. Slijednik obvezno mora upisati nekretnine prema popisu DI u zemljišne knjige, a motorna vozila treba prenijeti u vlasništvo.
Kada je riječ o nastavku poslovanja ne iskazuju se Primici od prodaje obrtničke djelatnosti zbog toga što je osiguran kontinuitet u oporezivanju.
Godišnje porezne prijave poreza na dohodak predaju se zasebno na DOH obrascima, svaki za razdoblje u kojem je poslovao.

Otuđitelj – suprug treba utvrditi dohodak prema načelu blagajne do momenta otuđenja. Primici su samo naplaćena potraživanja, a izdatci plaćene obveze.

Stjecatelj – supruga treba utvrditi dohodak za razdoblje nakon preuzimanja. U primitke treba uvrstiti samo naplaćena potraživanja za račune koje je sama izdala i one koje je preuzela od supruga i naplatila. Izdatci su samo plaćene obveze, te amortizacija na preuzetu dugotrajnu imovinu preuzetu i novonabavljenu.
Zakon o porezu na dohodak čl. 19.-32.

Više informacija te primjere na temu Vašeg upita možete pronaći u časopisu Računovodstvo, revizija i financije br. 10/2008.


Odgovor: SAPIENTIA Nova d.o.o.

                Andreja Blažević
                Voditeljica odjela knjigovodstvenih usluga

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje