Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

S kojim datumom reklasificirati financijsku imovinu?

S obzirom na izmjene i dopune MRS-a 39 i MSFI-a 7 - Reklasifikacija financijske imovine (NN 137/26.11.008.), s kojim se datumom ćemo reklasificirati imovinu, 01.07.2008., 01.10.2008.(s obzirom na izvještaj 30.09.) ili na tekući datum? 

Uz pretpostavku da primjenjujete Međunarodne standarde financijskog izvještavanja temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07), dajemo odgovor u nastavku.
Do dana prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja, koje utvrdi Odbor, a objavljuju se u »Narodnim novinama«.
U tom smislu uputili bismo Vas na dio odredbi Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, točke 50. do 54., prema objavama u Narodnim novinama br. 40/08, te izmjena i dopuna u Narodnim novinama 137/08 koje uključuju i točku 103G.

Donosimo u cijelosti točku 39.103.G. na izvornom, engleskom jeziku:
Reclassification of Financial Assets (Amendments to IAS 39 and IFRS 7), issued in October 2008, amended paragraphs 50 and AG8, and added paragraphs 50B–50F. An entity shall apply those amendments from 1 July 2008. An entity shall not reclassify a financial asset in accordance with paragraph 50B, 50D or 50E before 1 July 2008. Any reclassification of a financial asset made in periods beginning on or after 1 November 2008 shall take effect only from the date when the reclassification is made. Any reclassification of a financial asset in accordance with paragraph 50B, 50D or 50E shall not be applied retrospectively to reporting periods ended before the effective date set out in this paragraph.

MRS 39 dozvoljavao je reklasifikaciju iz/u određene klasifikacije financijske imovine i prije amandmana izdanih u listopadu 2008. godine. Točke koje su dozvoljavale određenu reklasifikaciju i u primjeni su i nakon promjena su: 51., 52., 53. i 54.
Točke amandmana MRS 39 i MSFI 7, koje uključuju izmijenjene točke 50. i AG8, te dodatne točke 50B-50F primjenjuju se od 01. srpnja 2008. godine.


„The special edition IAS Plus Newsletter: Amendments to IAS 39 & IFRS 7 – Reclassification of Financial Assets; the IFRS Global Office of Deloitte“ donosi pojašnjenje točke 39.103G standarda:
             1.    Za reklasifikaciju učinjenu prije 01.11.2008. godine, subjekt može reklasificirati
                    financijsku imovinu s datumom primjene od 01.07.2008. godine (ne prije toga), ili
                    bilo koji datum unutar perioda do 31.10.2008. godine. Takva imovina mora biti
                    identificirana i dokumentirana prije 01.11.2008. godine

             Na primjer, za poslovni subjekt kojemu godina završava 31.10.2008. godine (dakle,
             poslovna godina se razlikuje od kalendarske godine) prikladnije je izabrati 01.08.2008. za
             datum reklasifikacije nego 01.07.2008. jer bi na taj način njezini efekti započeli s početkom
             četvrtog kvartala (Q4).
             Isto tako, namjera subjekta da drži određenu imovinu za svrhu trgovanja može se
             promijeniti djelomično kroz period za različite zajmove, npr. 05.09.2008., 25.09.2008., i
             tako dalje, kao rezultat specifičnih događaja na te datume. Subjekt može reklasicifirati na
             različite datume ukoliko su kriteriji i dokazi dostupni za svaku specifičnu imovinu.

             2.    Za reklasifikaciju učinjenu na ili nakon 01.11.2008. godine (bez obzira kada
                    započinje financijska godina) efekti reklasifikacije priznaju se s tim određenim
                    datumom.

             Na primjer, subjekt kojemu četvrti kvartal završava 31.10.2008. godine može reklasificirati  
             imovinu na ili nakon 01.11.2008. godine i tada će efekti reklasifikacije biti priznati.

Odgovor: SAPIENTIA Nova d.o.o.

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje