Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Provjerite u kojim sve zanimanjima morate položiti stručni ispit prije početka rada

 

ispit

Popis svih profesija u kojima je potrebno položiti stručni ispit:

•    Arhitektura (ovlašteni arhitekt)
•    Carinska djelatnost (ovlašteni carinski službenik, ovlašteni carinski zastupnik)
•    Cestovni prijevoz (upravitelj prijevoza, vozač teretnog motornog vozila i autobusa
•    Civilno zrakoplovstvo (član kabinske posade zrakoplova)
•    Članovi posade broda brodarci (kormilar, mornar, vođa palube, itd.)
•    Detektivska djelatnost (privatni detektiv)
•    Djelatnici autoškola (instruktor vožnje, predavač, ovlašteni ispitivač)
•    Doktori medicine (doktor medicine, doktor medicine specijalist)
•    Energetsko certificiranje zgrada (osoba koja provodi energ. certificiranje zgrada)
•    Geologija (geološki tehničar, inženjer geologije)
•    Humanitarno razminiranje (pirotehničar, pirotehnički nadzornik itd.)
•    Inspektori u prometu (viši inspektor)
•    Inženjeri drvne tehnologije/ šumarstva (ovlašteni inženjer drvene tehnologije, ovlašteni inženjer šumarstva)
•    Izvođenje javnog vatrometa (djelatnik koji obavlja poslove izvođenja javnog vatrometa)
•    Izvršni radnici na željeznici (kondukter, strojovođa, vlakovođa, itd.)
•    Kontrola zračnog prometa (dispečer leta, kontrolor zračnog prometa)
•    Konzervatorsko - restauratorska djelatnost (konzervator, restaurator, viši konzervator, itd.)
•    Kriminalistika (kriminalist)
•    Medicinsko - laboratorijska djelatnost (prvostupnici i magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike, zdravstveno laboratorijski tehničar)
•    Miniranja i rukovanje eksplozivnim tvarima (djelatnik koji obavlja poslove miniranja, rukovatelj eksplozivnim tvarima itd.)
•    Nadzor, čuvanje i inspekcija u zaštiti prirode (čuvar prirode, glavni nadzornik itd.)
•    Ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda (odgovorna osoba za ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda)
•    Održavanje zrakoplova (osoblje za održavanje zrakoplova)
•    Odvjetništvo (odvjetnik)
•    Piloti zrakoplova i helikoptera
•    Područje dentalne medicine (dentalni asistent i tehničar, doktor dentalne medicine itd.)
•    Područje farmacije / ljekarništva (farmaceutski tehničar, ljekarnik)
•    Područje fizioterapije (dipl. fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar itd.)
•    Područje geodetske djelatnosti (ovlašteni inženjer geodezije i sl.)
•    Područje medicinske biokemije (medicinski biokemičar, medicinski biokemičar specijalist)
•    Područje odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (suradnik u nastavi, učitelji predmetne i razredne nastave u OŠ, nastavnici predmetne nastave u srednjoj školi, ravnatelji)
•    Područje poreznog savjetovanja (porezni savjetnik)
•    Područje primaljstva (primalja, prvostupnik primaljstva)
•    Područje rada arhiva (arhivist, viši arhivist, arhivski tehničar itd.)
•    Područje rada knjižnica (dipl. knjižničar, knjižničar, pomćni knjižničar itd.)
•    Područje rada muzeja (informatičar, kustos, fotograf, dokumentarist, restaurator, muzejski pedagog i itd.)
•    Područje radiološke tehnologije (ing. medicinske radiologije, radiološki tehničar i itd.)
•    Područje radne terapije (prvostupnik radne terapije)
•    Područje sestrinstva (dipl. medicinska sestra, mag. sestrinstva, prvostupnik sestrinstva i itd.)
•    Područje socijalne skrbi (edukacijski rehabilitator, psiholog, soc. radnik itd.)
•    Područje sporta (sportski trener, sportski učitelj, sportski voditelj)
•    Područje vezanih obrta (autoelektričar, bravar, klesar, fotograf, kozmetičar, frizer, limar, kuhar, pekar, stolar, itd.)
•    Područje visokog obrazovanja (lektor hrvatskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama)
•    Policijski službenici (policajac)
•    Poslovi iz područja lovstva (lovac, lovočuvar i sl.)
•    Poslovi privatne zaštite (čuvar, zaštitar)
•    Poslovi tehničke ispravnosti i registracije vozila
•    Poslovi u turističkoj agenciji (voditelj poslovnice tur. agencije)
•    Poslovi u turističkoj zajednici
•    Predškolski odgoj i obrazovanje (odgojitelj djece predškolske dobi, ravnatelj ustanove za predškolski odgoj)
•    Profesije iz područja provjere ispravnosti sustava zaštite od požara
•    Promet nekretnina (agent posredovanja u prometu nekretnina)
•    Revizija
•    Rudarstvo (ing. naftnog rudarstva, ing. rudarstva, rudarski tehničar)
•    Sanitarno inženjerstvo (dipl. sanitarni ing., mag. i prvostupnik sanitarnog ing., sanitarni tehničar)
•    Sigurnost u prometu (sigurnosni savjetnik)
•    Sigurnost unutarnje plovidbe (brodostrojarski inspektor, nautički inspektor, itd.)
•    Stručni poslovi prostornog uređenja i gradnje (ing. gradilišta, ovlašteni arhitekt, revident, ovlašteni ing elektrotehnike itd.)
•    Stručnjaci u području ribarstva (slatkovodnog i morskog)
•    Sudstvo (stalni sudski procjenitelj, stalni sudski tumač, vještak)
•    Tehnologija prometa i transporta
•    Usluge u turizmu (turistički voditelj i pratitelj)
•    Vanjski poslovi (profesionalni diplomat)
•    Veterinarstvo (veterinar, veterinarski tehničar)
•    Vojna zanimanja (časnik, dočasnik, mornar, vojnik)
•    Zaštita na radu (koordinator i stručnjak zaštite na radu)
•    Zaštita od požara
•    Zaštita okoliša (nadzornik za okoliš, inspektor zaštite okoliša itd.)

 

Izvor: srednja.hr; Agencija za znanost i visoko obrazovanje

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje