Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Registracija edukatora

*Polja označena znakom (*) obavezna su za unos i obradu podataka.

KORISNIČKI PODACI

Korisničko ime sastoji se od jedne riječi, ne smije sadržavati znakove i slova s dijakritikama

OSNOVNI PODACI

SJEDIŠTE

Unesite prvih par slova i zatim odaberite podatak iz liste.

Unesite prvih par slova i zatim odaberite podatak iz liste.

Logotip

Napomena: Širina i visina slike u prikazu je 150x70px, pridržavanje tih proporcija omogućuje kvalitetniji prikaz Vašeg znaka.

Unesite profil Vaše tvrtke koji će se prikazati kao dio Vaših oglasa.

KONTAKT PODACI

Primjer unosa: "+38516194200"

Primjer unosa: "+38516194200"

Primjer unosa: "+385996194200"

KONTAKT ADRESA (ukoliko je različita od gore navedene)

Unesite prvih par slova i zatim odaberite podatak iz liste.

PODACI O EDUKACIJI

* KATEGORIJA EDUKACIJE
* VRSTA EDUKACIJE

MOGUĆNOSTI

PRIMANJE NEWSLETTERA
PRIMANJE KALENDARA ZNANJA
PRIMANJE OBAVIJESTI O NOVIM OGLASIMA ZA EDUKACIJE
NAČIN PRIMANJA OBAVIJESTI
Uvjeti korištenja i Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

"Izjava o privatnosti" portala SPECIJALIST.HR (u daljnjem tekstu "Portal") objašnjava načine korištenja i obrade osobnih podataka korisnika koji će biti prikupljeni putem Portala.

Prikupljanje, korištenje i obrada osobnih podataka

Prilikom registracije ili korištenja Portala, tražit ćemo od vas određene osobne podatke (ime i prezime, MBG, e-mail adresu, adresu, broj telefona i ostale osobne podatke). Registracijom na Portal jamčite da su navedeni podaci istiniti. *Polja označena znakom (*) obavezna su za unos i obradu podataka. Ispunjavanjem polja o MBG suglasni ste da ste sukladno uvjetima iz Zakona o zaštiti osobnih podataka učinili dostupnim Portalu informaciju o svojem MBG i ostalim osobnim podacima, te da iste dobrovoljno dajete na raspolaganje, te ste upoznati sa svrhom njihovog prikupljanja i korištenja. Ovime dopuštate Portalu da se za svoje poslovne potrebe koristi Vašim MBG i ostalim osobnim podacima pri čemu tako dani MBG zajedno sa svim osobnim podacima predstavlja poslovnu tajnu. Vaš MBG služi isključivo radi korištenja i interne obrade podataka korisnika te se ni u kojem slučaju ne prosljeđuje drugim osobama. Pri tome ste upoznati s mogućnošću da uskratite ili/i povučete ovu privolu. Ako ste registrirani kao posloprimac dajete suglasnost Portalu da provjeri informacije navedene pri kreiranju profila zanimanja. Dajete suglasnost Portalu da poduzima sve radnje vezane na obradu svih osobnih podataka koje ste nam dostavili, što obuhvaća pravo i na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid, korištenje i prijenos svih osobnih podataka te potvrđujete da ste obaviješteni o namjeri korištenja osobnih podataka, uključujući e-mail adresu, u svrhu slanja autogeneriranih e-mail poruka i u svrhu izravnog marketinga te o pravu da se takvoj obradi suprotstavite, a ovom izjavom dajete suglasnost na takvu obradu.

Ovisno o vašim aktivnostima na Portalu, također vas možemo pitati za vaše kriterije i sklonosti prilikom pretraživanja sadržaja Portala, iskustva prilikom zapošljavanja, plaću, obrazovanje, vještine, preporuke, očekivanja, kao i korisničko ime koje ćete sami odabrati i lozinku koju ćete nakon zaprimanja inicijalne lozinke moći izmijeniti. Nakon što se uspješno registrirate, bit ćete u mogućnosti pristupiti svojim osobnim podacima te ih provjeriti, dopuniti ili ispraviti u rubrici „Moj korisnički račun“. U slučaju promjene vaših osobnih podataka, trebali biste bez odgode o tome obavijestiti Portal.

Koristimo osobne i ostale podatke prikupljene putem Portala kako bismo vas registrirali na Portal, pružili informacije vezane uz mogućnosti razvoja financijskih stručnjaka, te kako bismo vam omogućili tražene informacije i usluge. Portal će obraditi vaše podatke kako bi udovoljio zahtjevima ponude i potražnje za obavljanje poslova i usluga, te u svrhu izrade statistika, usklađivanja sa zakonskom regulativom i identifikacije unutar baza podataka.

Prihvaćajući naše Uvjete korištenja, dajete nam pravo korištenja vaših osobnih podataka u svrhu slanja autogeneriranih e-mail poruka ili marketinških materijala u vezi naših usluga, uključujući informacije o ponudi i potražnji za obavljanje poslova i usluga. Možete odabrati da ne primate takve marketinške poruke.

Otkrivanje i prijenos osobnih podataka

Portal ne može otkriti MBG trećim stranama. Portal može otkriti ostale osobne podatke trećim stranama. Otkrivanje trećim stranama može nastupiti u sljedećim situacijama:

 1. Profil iz baze posloprimaca proslijedit ćemo registriranom poslodavcu koji ga je izabrao tek po dobivanju suglasnosti elektronskim putem od strane posloprimca i po zaprimanju uplate novčanih sredstava na žiro račun Specijalist d.o.o. čime se utvrđuje stvarni identitet poslodavca.

  Već pri registraciji posloprimac ima mogućnost onemogućiti određenom poslodavcu pristup svome profilu, za što je potreban točan unos matičnog broja poslodavca.

  Profil iz baze studenata proslijedit ćemo registriranom poslodavcu koji ga je izabrao po zaprimanju uplate novčanih sredstava na žiro račun Specijalist d.o.o. čime se utvrđuje stvarni identitet poslodavca.

 2. Osobne podatke možemo otkriti i tvrtkama i pojedincima koje angažiramo da za nas obavljaju poslovne aktivnosti i usluge. Takve aktivnosti mogu uključivati, na primjer, hosting Portala, analizu podataka, pružanje pravnih, računovodstvenih i marketinških usluga.

 3. Do određene mjere osobne podatke možemo otkriti trećim stranama kada je takva obveza regulirana zakonom, ili u slučaju da s pravom smatramo takvu aktivnost potrebnom za (a) poštivanje zakona koji nalaže otkrivanje; (b) zaštitu vlasničkih prava Portala ili s njime povezanih tvrtki; (c) sprečavanje nezakonitih aktivnosti korisnika ili (d) zaštitu osobne sigurnosti korisnika ili javnosti.

Na poslovne podatke odnose se iste odredbe kao na osobne podatke koje su ustupile fizičke osobe.

Izmjene ove Izjave o privatnosti

Portal zadržava pravo izmjene ove Izjave o privatnosti po vlastitom nahođenju, a važećom verzijom smatra se ona trenutno izložena na stranicama Portala. Trebali biste povremeno pregledavati ovu Izjavu o privatnosti u slučaju da je bilo nekih izmjena.

Informacije

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano uz ovu Izjavu o privatnosti, slobodno nam se obratite na e-mail adresu: specijalist@specijalist.hr.

Datum zadnje izmjene: rujan 2008.

Uvjeti korištenja

1. PRIHVAĆANJE

Ovim Uvjetima korištenja utvrđuju se odredbe i uvjeti koji se odnose na vaš pristup i korištenje portala SPECIJALIST.HR (u daljnjem tekstu "Portal"). Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete korištenja. Dolaskom na Portal, njegovim pretraživanjem ili korištenjem, svi korisnici i posjetitelji (u daljnjem tekstu "vi," "Korisnik," ili "korisnik") potvrđuju prihvaćanje uvjeta i odredbi iskazanih ovim Uvjetima korištenja. Ukoliko ne prihvatite uvjete i odredbe iskazane ovim Uvjetima korištenja, nije vam dopušteno posjećivanje i korištenje Portala. Ukoliko nastavite posjećivati ili koristiti Portal, smatrat će se da ste pročitali i prihvatili odredbe i uvjete korištenja. Portal pridržava pravo povremene izmjene ovih Uvjeta korištenja po vlastitom nahođenju. Trebali biste povremeno pregledavati ove Uvjete korištenja u slučaju da je bilo nekih izmjena.

2. UVJETI ZA PRISTUP

Portal i s njime povezane usluge dostupne su vam, pod uvjetom da možete sklopiti punopravan ugovor reguliran primjenjivim zakonom. Portal nije dostupan maloljetnicima (osobama ispod 18 godina). Ukoliko ste maloljetni, molimo vas da ne koristite ovaj Portal.

3. DOZVOLA

Specijalist d.o.o., Zagreb vam daje ograničenu, neisključivu, neprenosivu, opozivu dozvolu za pregledavanje i povremeno preuzimanje materijala sa Portala, i to ne u komercijalne svrhe već isključivo za vašu osobnu ili uporabu unutar vaše organizacije. Svi materijali prikazani ili dostupni na Portalu, uključujući i grafike, dokumente, tekstove, slike, zvuk, video, audio, umjetnička djela, software i HTML kod (zbirno „Materijal“) isključivo su vlasništvo Specijalist d.o.o., Zagreb ili izvora njegovih sadržaja. Materijali su zaštićeni zakonima o autorskim pravima te ostalim primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Osim po ovdje navedenim ovlaštenjima, nije dopušteno (a) korištenje, umnožavanje, uređivanje, pokazivanje, brisanje, distribucija, preuzimanje, spremanje, reproduciranje, slanje, objavljivanje, prodaja, preprodaja, prilagođavanje ili stvaranje izvedenica Materijala, ili (b) korištenje Materijala na drugim internet portalima ili medijima, npr. u okruženju za umrežavanje, bez prethodno dobivenog pismenog odobrenja od strane Specijalist d.o.o., Zagreb. Svi zaštitni znakovi, uslužni žigovi i logotipovi („Obilježja“) prikazani na Portalu vlasništvo su isključivo Specijalist d.o.o., Zagreb i njegovih vlasnika. Obilježja se ne smiju ni na koji način upotrebljavati bez prethodno dobivenog pismenog odobrenja od strane Specijalist d.o.o., Zagreb i njegovih vlasnika.

4. VAŠA JAMSTVA

Na ovom Portalu postoji prostor u okviru kojeg možete saznati informacije o slobodnim radnim mjestima i karijeri. Predočenjem ili unosom vaših podataka na Portal ("Predočeni materijal"), dajete Portalu stalnu, neisključivu, opozivu dozvolu bez prihoda od autorskih prava, i pravo (ali ne i obvezu) na korištenje, umnožavanje, uređivanje, prikazivanje, distribuciju, preuzimanje, spremanje, reproduciranje, prijenos, objavljivanje, prilagođavanje te stvaranje bilo kakvih izvedenica (u cjelosti ili samo dijelom) vašeg Predočenog materijala, na bilo koji način.

Portal ne jamči za pouzdanost, točnost, potpunost, valjanost ili istinitost Predočenih materijala. Portal zadržava pravo da po svome nahođenju izbriše, ukloni, ne prikaže ili zabrani pristup bilo kojem Predočenom materijalu kojeg smatra neprihvatljivim. U slučaju da Portal zaprimi obavijest o nekom neprihvatljivom Predočenom materijalu, prema svom će nahođenju isti istražiti.

Priznajete i prihvaćate da Portal zadrži kopije vašeg Predočenog materijala i otkrije ih trećoj strani u slučaju da je to nužno za: (a) zaštitu integriteta Portala; (b) zaštitu prava Portala; (c) poštivanje sudskog naloga; (d) poštivanje zakonskih procedura; (e) obranu tvrdnji izraženih ovim Uvjetima korištenja; i (f) ispunjenje pritužbi s osnove povrede prava treće strane.

5. OPĆE ZABRANE (OPĆE ODGOVORNOSTI)

Posjećivanjem i korištenjem ovog Portala, pristajete na NE:

 • (a) kršenje zakonodavne regulative, uključujući i zakonske odredbe o diskriminaciji i o jednakim uvjetima prilikom zapošljavanja;
 • (b) povredu prava na privatnost i intelektualno vlasništvo, uključujući i prava na patent, autorska prava, prava na zaštitni znak ili tajne zanata treće strane;
 • (c) dodavanje, oglašavanje, prijenos ili spremanje materijala koji je:
  • nezakonit, uvredljiv, klevetnički, neovlašten, varljiv, štetan, prijeteći, uznemirujući, sramotan, neugodan ili navodi na pogrešno mišljenje;
  • krši vaše ugovorne ili obveze tajnosti podataka;
  • ometajući ili onemogućava redovnu djelatnost Portala, kao što je postavljanje ili slanje virusa, stalno postavljanje materijala koji se ponavljaju ili postavljanje datoteka koje premašuju normalnu veličinu; ili
  • nedopušten od strane Portala, kao što su između ostalog, neovlašteni reklamni materijali, nevažeći promotivni materijali, "junk mail," "spam mail," "pisma lanci," piramide, franšize, korištenje u distributivne svrhe, ugovaranje prodaje ili ostali neprihvatljivi materijali;
 • (d) kršenje tuđih osobnih prava ili prava na privatnost zloupotrebom Materijala i Predočenih materijala, kao i uznemiravanjem ili „proganjanjem“ neke osobe, slanjem neočekivanih e-mailova, te prikupljanjem tuđih osobnih podataka;
 • (e) kršenje ili pokušaj kršenja sigurnosnih mjera na Portalu;
 • (f) korištenje uređaja, postupaka ili mehanizama za nadgledanje, pronalaženje, pretragu ili pristup Portalu ili Materijalima bez prethodno dobivenog pismenog odobrenja od strane Portala;
 • (g) pristupiti ili pokušati pristupiti korisničkom imenu ili lozinci treće strane koja je registrirana na Portalu;
 • (h) umnožavanje, uređivanje, reproduciranje, brisanje, distribuciju, preuzimanje, spremanje, slanje, prodaju, preprodaju, objavljivanje, ili stvaranje izvedenica Materijala, osim onih koje ste sami unijeli i koji su u vašem vlasništvu;
 • (i) postavljanje ili unos nepreciznih, netočnih ili nepotpunih podataka pri unosu vašeg profila u baze Portala SPECIJALIST.HR;
 • (j) izdavati se za neku drugu fizičku ili pravnu osobu;
 • (k) neovlašteno korištenje Portala ili njegovo korištenje u kriminalne svrhe;
 • (l) krivotvorenje naslova u postavljenim datotekama ili e-mailovima; ili
 • (m) lažno predstavljanje sebe ili svoje povezanosti s nekom trećom stranom.

6. SPECIFIČNE ODGOVORNOSTI I UVJETI KORIŠTENJA

Kao dodatak općim odgovornostima koje preuzimate po točki 5 Uvjeta korištenja, nadalje prihvaćate:

 • (a) korištenje Portala u zakonite svrhe pretraživanjem sadržaja Portala;
 • (b) korištenje Portala u svrhu naručivanja usluga oglašavanja na Portalu;
 • (c) korištenje Portala u svrhu naručivanja informacija iz baza SPECIJALIST.Baza Posloprimaca i SPECIJALIST.Baza Studenata
 • (d) davanje i održavanje cjelovitih, točnih, aktualnih i preciznih podataka koje ste unijeli;
 • (e) postavljanje materijala za koje posjedujete sva potrebna prava ili dozvole;
 • (f) korištenje vaše osobne procjene, opreza i zdravog razuma što se tiče informacija koje ste pronašli na Portalu; i
 • (g) prihvaćanje rizika pri korištenju ili oslanjanju na Materijale ili podatke dobivene od treće strane.

7. KORISNIČKI RAČUN I LOZINKA

Portal vam može ponuditi otvaranje korisničkog računa na način da pristupite procesu registracije. Pri otvaranju korisničkog računa na Portalu izabrat ćete korisničko ime koje mora biti jedinstveno i dobiti ćete inicijalnu lozinku za koju postoji mogućnost naknadne izmjene. Vaše su odgovornosti (a) čuvati tajnost vašeg korisničkog imena i lozinke; (b) odmah obavijestiti Specijalist d.o.o., Zagreb u slučaju neovlaštene uporabe vašeg korisničkog računa ili bilo kakve povrede sigurnosti.

8. SADRŽAJ PORTALA

Razumijete i prihvaćate da Specijalist d.o.o., Zagreb (a) ne jamči točnost, potpunost, valjanost ili pravovremenost informacija koje navode treće strane; (b) nije odgovoran za materijale koje postavljaju treće strane, uključujući i nova radna mjesta i podatke u bazama; i (c) ni u kojem slučaju ne predstavlja vašeg poslodavca, edukatora ili agenta. Koristite vlastitu procjenu, oprez i zdrav razum prilikom ocjenjivanja mogućih poslodavaca, edukatora, posloprimaca ili studenata i razmatranja informacija koje pružaju treće strane; (d) ne obavlja djelatnost u svezi sa zapošljavanjem u smislu članka 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju već predstavlja djelatnost oglašavanja ponude i potražnje putem tiska, elektronskih medija i interneta.

9. LINKOVI NA INTERNET STRANICE TREĆIH STRANA

Portal može sadržavati linkove, kao što su hiperlinkovi ili aktivna polja na ekranu, koji vas preusmjeravaju na internet stranice trećih strana ("Povezani portali "). Povezane portale ne nadzire i ne kontrolira Portal. Specijalist d.o.o., Zagreb nije odgovoran za točnost, sigurnost ili pouzdanost materijala, informacija ili sadržaja postavljenih na Povezanim portalima. Uključivanje Povezanih portala na Portal ne implicira nužno odnos ili povezanost između Portala i vlasnika Povezanih portala, niti bilo kakve poticaje ili sponzorstvo Povezanih portala od strane Portala. Portal uključuje Povezane portale isključivo zbog pogodnosti za vas. Vi preuzimate svu odgovornost za posjećivanje Povezanih portala. Koristite vlastitu procjenu, oprez i zdrav razum pri korištenju Povezanih portala. Primijetite da mi nemamo kontrolu nad Povezanim portalima, što znači da je moguća primjena drugačijih odredbi, uvjeta i procedura, primjerice vezanih uz korištenje vaših osobnih podataka.

Portal sadrži informacije iz O*NET baze podataka, verzija 12.0. Informacije o zanimanjima iz područja računovodstva, financija i revizije prilagođene su uvjetima na hrvatskom tržištu.

10. PRIVATNOST

Portal će obraditi sve osobne podatke koje unesete putem ovog Portala u skladu s Izjavom o privatnosti i specifičnim uvjetima navedenim u relevantnom dijelu ovog Portala.

11. COOKIES

Portal može koristiti cookies kako bi pratio vaš pristup i korištenje Portala, uključujući i registraciju, dane podatke i tražene informacije. Dio "Pomoć" na alatnoj traci većine pretraživača reći će vam kako onemogućiti prihvaćanje novih cookies-a, kako učiniti da vas pretraživač obavijesti kada primite cookie, ili kako u potpunosti onemogućiti cookies-e. Iako, ukoliko onemogućite cookies-e, moguće je da vam neki elementi Portala neće biti dostupni, te da će vam korištenje Portala biti donekle ograničeno.

12. NAKNADA ŠTETE

Ukoliko uslijed vašeg korištenja Portala, unosa materijala, ili kršenja uvjeta i odredaba ovih Uvjeta o korištenju dobijete pritužbu ili zahtjev od neke treće strane, uključujući i obvezu plaćanja pravne naknade i naknade odvjetniku, nećete ni u kojem pogledu smatrati Specijalist d.o.o., Zagreb, njegove vlasnike, suradnike, djelatnike, članove uprave i zaposlenike odgovornima.

13. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

SUGLASNI STE I PRIHVAĆATE:

 • (A) PREUZIMANJE SVIH RIZIKA POVEZANIH S VAŠIM KORIŠTENJEM, GLEDANJEM ILI POSJEĆIVANJEM PORTALA. PORTAL JE DOSTUPAN U OBLIKU U KOJEM JEST, A OPCIJE DOSTUPNOSTI POSTAVLJENE SU KAKO JESU;
 • (B) SPECIJALIST D.O.O., ZAGREB SE IZRIČITO ODRIČE SVIH UVJETA I JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO DA SU NAVEDENI IZRIČITO ILI IMPLICITNOUKLJUČUJUĆI I OČEKIVANU RAZINU KVALITETE, PRIPRAVNOST ZA ODREĐENE SITUACIJE, NEPOVREDLJIVOST, TE JAMSTAVA KOJA PROIZLAZE IZ REDOVNOG POSLOVANJA; I
 • (C) SPECIJALIST D.O.O., ZAGREB SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA: (I) DA ĆE PORTAL I NJEGOVI SADRŽAJI BITI BEZ POGREŠAKA ILI VIRUSA; (II) DA ĆE PORTAL BITI U POTPUNOSTI ZAŠTIĆEN OD UPADA I SIGURAN; (III) DA ĆE PORTAL UVIJEK BITI DOSTUPAN; (IV) DA ĆE PORTAL ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA; I (V) JAMSTAVA VEZANIH UZ POUZDANOST, TOČNOST, POTPUNOST, VALJANOST ILI ISTINITOST SVIH UNESENIH MATERIJALA.

14. ODGOVORNOST I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

SUGLASNI STE S PREUZIMANJEM SVIH RIZIKA VEZANIH UZ VAŠE KORIŠTENJE PORTALA ILI UZ PREDANE MATERIJALE, UKLJUČUJUĆI I RIZIK FINANCIJSKOG GUBITKA, OŠTEĆENJA VLASNIŠTVA, TE ODNOSA S OSTALIM KORISNICIMA PORTALA (NEPOZNATIMA, MALOLJETNICIMA, OSOBAMA STRANE NACIONALNOSTI, ILI OSOBAMA KOJE SE IZDAJU ZA NEKOG DRUGOG). NADALJE, SUGLASNI STE NE SMATRATI SPECIJALIST D.O.O., ZAGREB, NJEGOVE VLASNIKE, ČLANOVE UPRAVE, SURADNIKE, DJELATNIKE, I ZAPOSLENIKE ODGOVORNIMA U SLUČAJU PRITUŽBI, ZAHTJEVA, ŠTETA (DIREKTNIH, INDIREKTNIH ILI NAKNADNIH) BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE, POZNATE ILI NEPOZNATE, KOJE SU PROIZAŠLE ILI SU POVEZANE S VAŠIM KORIŠTENJEM PORTALA, MATERIJALIMA KOJE STE UNIJELI, ILI BILO KOJIM DJELATNOSTIMA KOJE SU POVEZANE ILI PROIZLAZE IZ VAŠEG KORIŠTENJA PORTALA.

RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA SPECIJALIST D.O.O., ZAGREB, NJEGOVI VLASNICI, ČLANOVI UPRAVE, SURADNICI, DJELATNICI, ZAPOSLENICI I DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE ILI NAKNADNE GUBITKE ILI ŠTETE, NITI ZA GUBITAK ZARADE, DOBROG UGLEDA, PRIHODA, PODATAKA ILI KORIŠTENJA KAO POSLJEDICA ILI POVREDE UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI I NEMAR), ILI POVREDE ILI NEUSPJELOG JAMSTVA, ČAK I AKO JE SPECIJALIST D.O.O., ZAGREB PRETHODNO BIO UPOZOREN NA NASTAJANJE TAKVOG GUBITKA ILI ŠTETE.

15. PREKID KORIŠTENJA

Portal zadržava pravo da po svojoj procjeni zaustavi bilo koju vrstu usluge ovog Portala i ukloni bilo koje materijale iz njegovog sadržaja. Portal vam također može zabraniti pristup svojim uslugama, sa ili bez povoda i obavijesti, iz bilo kojeg razloga. Ukoliko želite izbrisati svoj korisnički račun, trebate prestati posjećivati i koristiti Portal. Portal nije odgovoran za održavanje ili vraćanje materijala koje ste unijeli na Portal, vašeg korisničkog računa, vašeg korisničkog imena ili lozinke. Poželjno je uvijek posjedovati kopiju materijala koji ste predali.

16. OPĆENITO

Suglasni ste kako posjećivanjem i korištenjem ovog Portala ne ulazite u nikakav poslovni ili partnerski odnos, zajedničko ulaganje ili djelatnost sa Specijalist d.o.o., Zagreb. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cjeloviti sporazum između vas i Specijalist d.o.o., Zagreb kao tijela koje upravlja pristupom i korištenjem ovog Portala te se nadovezuje na sve druge sporazume između navedenih strana. Ovi su Uvjeti korištenja podložni hrvatskim zakonima. Sve sporove stranke će nastojati riješiti sporazumno, u protivnom, za rješavanje sporova nadležan je sud u Zagrebu. Nije dopušteno korištenje ili preuzimanje Materijala, niti njegovo umnožavanje ili prilagođavanje na način da se time krše primjenjivi zakoni, pravila ili regulative.

Neuspjeh ili kašnjenje u ispunjenju uvjeta iz ovih Uvjeta korištenja neće se smatrati znakom odricanja od tog uvjeta. Nevaljanost ili nemogućnost provođenja nekog uvjeta ili dijela nekog uvjeta iz ovih Uvjeta korištenja, ili nekog prava koje proizlazi iz iste, neće utjecati na valjanost ili provođenje ostalih uvjeta i prava, niti na ostatak navedenog uvjeta ili prava koji će se nastaviti provoditi potpuno i učinkovito, osim pri provođenju sličnog nevaljanog ili neprovedivog pravila ili njegovog dijela.

Točke 4, 6, 10, 12, 13, 14, i 15 vrijedit će i nakon eventualnog ukidanja ovih Uvjeta korištenja.

Izmjene ovih Uvjeta korištenja

Portal zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja po vlastitom nahođenju, a važećom verzijom smatra se ona trenutno izložena na stranicama Portala. Trebali biste povremeno pregledavati ove Uvjete korištenja u slučaju da je bilo nekih izmjena.

Informacije

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano uz ove Uvjete korištenja, slobodno nam se obratite na e-mail adresu: specijalist@specijalist.hr.

Datum zadnje izmjene: rujan 2008.

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje